Slide HÀNH NGHỀ 2021 PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
TƯ VẤN ĐỒNG HÀNH NĂNG LỰC Qua hàng nghìn cuộc tư vấn, CALICO tự tin với năng lực hành nghề không giới hạn, trong quá trình cung ứng các giải pháp chuyên nghiệp, trong mọi lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn.
Với CALICO, mỗi khách hàng là một "ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU".

Dịch vụ kiểm toán

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
15.000.000

Tổ chức Caligroup

Slide HOÀN THÀNH
100% CÔNG VIỆC
Bàn giao kết quả đúng mục tiêu tư vấn và đúng hạn hợp đồng. MIỄN PHÍ
KHẢO SÁT BAN ĐẦU
Chỉ triển khai cuộc tư vấn khi đã am hiểu bản chất hoạt động của khách hàng. BÁO GIÁ
CHI PHÍ TRỌN GÓI
Cam kết không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng đã thương thảo. BẢO VỆ
KẾT QUẢ TƯ VẤN
Duy trì hỗ trợ và tư vấn các vấn đề liên quan trong hợp đồng ngay cả khi đã hoàn thành và thanh lý dịch vụ Tư vấn tổng thể các vấn đề tài chính, thuế, đầu tư, pháp lý phù hợp với nhu cầu và hoạt động kinh doanh của khách hàng. CUNG ỨNG
DỊCH VỤ TỔNG THỂ
TRIỂN KHAI
NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Sử dụng các nhân sự đầy đủ năng lực, được cấp thẻ hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các gói dịch vụ kiểm toán

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
15.000.000